عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

ورشکستگی شرکت‌ها زیان هنگفتی را برای سرمایه‌گذاران، طلبکاران، مدیران، کارگران، عرضه کنندگان و مشتریان ایجاد می کند. اگر کسی علت اضمحلال شرکت‌ها را متوجه گردد، با برنامه‌ریزی لازم شرکت را از مرگ صد در صد نجات می‌دهد. پس پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها پیش‌ نیاز جلوگیری ورشکستی می باشد. در چنین حالتی محققین اطلاعات زیادی را در پیش‌بینی بالقوه ورشکستگی مورد مطالعه قرار می‌دهند. مثلاً انتخاب نسبت ها و تجزیه و تحلیل آنها می‌تواند نقطه‌های انحراف برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت ها نشان دهند. اگرچه بین نسبت های مرتبط در میان محققین اختلاف نظر هست، شاید دلیل این اختلاف فقدان تعریف تئوریکی ورشکستگی به گونه عملی از ارائه اختلاف فقدان تعریف تئوریکی ورشکستگی باشد. ادبیات ورشکستگی به گونه عملی از ارائه یک تئوری کامل برای تبیین این موضوع که چرا شرکت ها به طرف ورشکستگی می‌طریقه عاجز می‌باشند.

عدم صلاحیت مدیریت، کاهش سودآوری، تحمیل بدهی سنگین می‌تواند تفسیر روشن از احتمال ورشکستگی بر مبنای یک تئوری باشد. به هر حال اگر شخصی جهت جلوگیری از ورشکستگی و اضمحلال شرکت‌ها کوشش کند، ضروری می باشد علت های اساسی اضمحلال شرکت ها را شناسایی کند.

مطالعه ادبیات ورشکستگی شرکت ها سه موضوع را روشن کرده می باشد:

اول- فقدان یک تئوری اساسی

دوم- فقدان مبانی در انتخاب نسبت ها – در این بخش دو موضوع هست:

الف- مبانی نسبت های پیش‌بینی مشکل می باشد

ب- در نسبت های حسابداری انتخابی اختلاف نظر هست و این اختلاف نظر باعث جلوگیری از فهم علت های ورشکستگی می باشد.

سوم- در نهایت متالوژی مورد بهره گیری در یافتن مدل پیش‌بینی ورشکستگی در ادبیات ورشکستگی با مشکل مواجه بوده و انتقاد‌آمیز می باشد.

بسیاری از مطالعات در خصوص ورشکستگی شرکت‌ها به صورت سخنران توسط محققین اکثراً درمورد علت آن بوده می باشد.

به هر حال دو نوع از ادبیات ورشکستگی به گونه جداگانه توسط آقای جانگ یونگ مطرح می باشد.

1- ادبیات ورشکستگی که توسط عملگرایان ارائه شده که انواع مدل‌های پیش‌بینی (اغلب کاملاً موفق بوده) به دلیل نداشتن پایه تئوریکی قابل انتقاد می باشد. ضمناً آن دسته از افرادی که علت های ورشکستگی را جمع‌آوری می‌کنند، بیشتر تشریحی می باشد تا اینکه اطلاعات مقایر و کمی باشد و کوشش آنها به استنتاج ضعف ذاتی که منجر به ورشکستگی شده می باشد متمرکز می‌باشد. پس در حال حاضر تئوری تشریحی و پیش‌بینی به موجب تجزیه و تحلیل داده‌ها به گونه جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد که این جداسازی خود می‌تواند نارضایتی را در ادبیات ورشکستگی ظاهر سازد. اگرچه تجزیه و تحلیل نسبت های حسابداری می‌تواند برای محقق یک انتخاب باشد اما این انتخاب نسبت ها برای همه محققین مشترک نیست و به همین دلیل اختلاف نسبت ها، نتایج داده‌ها و جمع‌آوری اطلاعات و نتایج آن را با مشکل مواجه می‌سازد.

2- مبانی تئوری تجزیه و تحلیل ورشکستگی به گونه سطحی در ادبیات ورشکستگی مورد بحث قرار گرفته می باشد، اینجا این سئوال هست که چه مشکلاتی شرکت‌ها را به طرف ورشکستگی سوق خواهند داد. البته معضلات و نقص‌هایی که به پروسه ورشکستگی کمک خواهند نمود (مثل نقدینگی و تجدید سازماندهی یا ادغام). آیا انتخاب یک تئوری می‌تواند به مدیران برای جلوگیری از اضمحلال و ورشکستگی شرکت کمک کند؟ آیا جهت‌گیری به سمت یک تئوری ورشکستگی مفید می باشد؟ .(رهنمای روپشتی،نیکومرام،شاهور دیانی،1385  : ۴۸۴).

 

 2-6-1-4- تئوری جدید ورشکستگی

تئوری ورشکستگی یعنی شکستی در شرکت اتفاق افتاده که به دلیل نبودن کنترل توسط یک و یا گروهی از سهامداران بوده می باشد. ورشکستگی نه به صورت اطلاعات و انعکاس حسابداری در شرکت، بلکه به دلیل وجود ارزش خالص منفی شرکت می‌باشد. به‌عنوان یک احساس منطقی معمولاً مدیران کوشش در جلب طرفداری سهامداران درمقابل مخالفان را دارند. تاریخ شرکت ها نشان می ‌دهد که معضلات و مسائل وقتی به وجود می‌آید که یک و یا چند نفر از سهامداران روی تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری متمرکز می‌گردند. بسیاری از شرکت ها که ورشکسته شدند، از طریق اطلاعات حسابداری نتوانستند طرفداری سهامداران را جلب کنند، زیرا مدیران قادر به جلب رضایت انواع سهامداران نیستند و برنامه حمایتی اجرا نمی‌کنند. بیشتر شرکت‌هایی که ورشکسته نیستند بایستی برنامه‌هایی از نظر اطلاعات حسابداری برای جلب طرفداری سهامداران اجرا کنند. زیرا مدیریت با تکنیک‌های عدم توانایی روبرو می باشد، مثلاً فقدان دارایی نقدی کافی برای رضایت سهامداران که در صورت طلب آنها بایستی پرداخت گردد. صاحبان سهام، طلبکاران، مدیران، کارکنان، مشتریان، فروشندگان و نمایندگان دولت، مانند عوامل ورشکستگی تلقی می شوند. نبودن کنترل در شرکت، مدرکی علیه شرکت می باشد که احتمالاً هر فردی می‌تواند مدعی آن باشد.

جانگ یونگ معتقد می باشد به گونه سنتی ورشکستگی و درماندگی روی اقلام بدهی متمرکز شده که در صورت مراجعه، امکان پرداخت وجود نداشته باشد. در حقیقت در تعدادی از قراردادها نحوه پرداخت مطالبات در زمان درماندگی و قصور درج و شرط گذاشته شده می باشد و برای حفظ نقدینگی و پرداخت طبق قرارداد آنها مفادی در قرارداد به‌عنوان وظیفه نظارتی برای مدیران مالی می‌گنجانند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  1. تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  2. تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 پایان نامه مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 پایان نامه مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری